Steunmaatregelingen voor door corona getroffen zzp’ers en ondernemers in de bouw

Door de invoering van de partnertoets bij TOZO 2, wordt het voor veel zzp’ers onmogelijk om hun aanvraag nog goedgekeurd te krijgen[i]. Van welke andere steunmaatregelen kun je als zzp’er actief in de bouw en techniek, eventueel (ook) nog gebruik maken om de schade, geleden door corona, op te vangen?

Corona steunmaatregelen Belastingdienst

Getroffen zelfstandige ondernemers worden door de Belastingdienst (tijdelijk) ontzien.

Bijzonder uitstel voor belastingen

In verband met tijdelijke liquiditeitsproblemen ten gevolge van corona kun je om een bijzonder uitstel voor belastingenvragen. De Belastingdienst stopt dan onmiddellijk met het invorderen van inkomsten-, vennootschaps-, zorgverzekeringswet-, loonheffingen- en/of omzetbelasting (btw). Aanvankelijk was dit voor 3 maanden voorzien, maar je kunt het bijzonder uitstel ook door middel van een online formulier verlengen tot 1 oktober 2020. Dit uitstel geldt overigens ook voor eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig betalen van een (naheffings)aanslag. Voorwaarde is dat het geld ook echt zoveel mogelijk in jouw bedrijf blijft; daarom bouwt de Belastingdienst extra waarborgen in. Zo moet je bijvoorbeeld verklaren dat je tijdens de periode van het uitstel geen dividenden en bonussen uitkeert of eigen aandelen inkoopt.

Uiteraard is het wel zo dat je de uitgestelde belastingen op een gegeven moment zal moeten betalen, maar ook daar kun je op enige meegaandheid van de Belastingdienst rekenen. De Belastingdienst kijkt samen met het kabinet naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk. Dit wordt deze zomer verder uitgewerkt

Verlaging belasting- en invorderingsrente

Verder heeft de Belastingdienst ook de belasting- en invorderingsrente voor (alle) belastingmiddelen vanaf 23 maart 2020 (tijdelijk) verlaagd van 4 procent naar 0,01 procent. Deze maatregel gaat automatisch in en werd eveneens al verlengd tot 1 oktober 2020. Heb je een eenmalige uitkering zoals een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) of Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen, dan zijn deze onbelast.

Wijziging voorlopige aanslag

Verwacht je door corona een lagere winst en betaal je belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan kun je via Mijn Belastingdienst (zakelijk) een verzoek indienen voor een verlaging van de aanslag. Je betaalt dan direct minder belasting. Valt het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager uit dan de belasting die je al in de eerste maanden van dit jaar hebt betaald, dan krijg je ook nog eens het verschil uitbetaald. Heb je jouw voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting in één keer, voor de eerste betaaldatum tussen 23 maart en 1 mei betaald, dan werd jouw belastingkorting berekend op basis van de verlaagde invorderingsrente. Hierdoor zou je dus een lagere belastingkorting hebben ontvangen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De Belastingdienst zal dan het te veel betaalde bedrag (automatisch) in juli 2020 terugstorten.

Versoepeling urencriterium zzp’er

De Belastingdienst hanteert ook een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers. Normaal gezien vraagt de Belastingdienst dat je minimaal 1.225 uren per jaar aan jouw onderneming hebt besteed om in aanmerking te komen voor bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. Omdat je door de coronacrisis misschien niet meer aan dit urencriterium kunt voldoen en je daardoor niet meer in aanmerking zou komen voor de aftrekposten, keurt de Belastingdienst het goed dat je er voor de periode van 1 maart tot 1 oktober 2020 sowieso van uitgaat dat je minimaal 24 uur per week aan jouw onderneming hebt besteed. Ook al is dat niet het geval (geweest). Voor arbeidsongeschikten geldt een urencriterium van 800 uur per jaar; zij mogen in de periode tussen 1 maart en 1 oktober ervan uitgaan dat ze wekelijks minimaal 16 uur hebben gewerkt aan hun eigen onderneming. Seizoensgebonden ondernemers, die normaal gezien juist in de periode van 1 maart tot 1 oktober een piek in hun werkzaamheden ervaren, mogen uitgaan van hetzelfde aantal uren als in de piekperiode van 2019.

Betaalpauze voor hypotheek

Wanneer je door de coronacrisis tijdelijk jouw hypotheek niet meer kunt betalen, kun je met je geldverstrekker / bank tijdelijk een betaalpauze afspreken, zodat je in die periode geen (of minder) rente en aflossing voor jouw eigenwoningschuld moet betalen. Heb je een hypotheek met een fiscale aflossingsverplichting, dan zou deze betaalpauze leiden tot een aflossingsachterstand op 31 december 2020, die normaliter uiterlijk één jaar later (31 december 2021) moet ingelopen zijn. Het kabinet keurt het echter goed dat je, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet met jouw geldverstrekker / bank nog vóór 1 januari 2022 een nieuw aflossingsschema overeenkomt. Je kunt dan je recht op renteaftrek houden. De rente die je in 2020 niet betaalt, mag je meestal niet (maar soms wel) aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Om dit zeker te weten, neem je contact op met jouw geldverstrekker. Als je de niet-betaalde rente niet mag aftrekken in 2020, mag je deze wel aftrekken in de aangifte over het jaar waarin je de rente betaalt (meestal 2021).

Versoepeling kredieten voor ondernemers
Garantie Ondernemingsfinanciering Corona

Heb je door corona liquiditeitsproblemen gekregen en heb je krediet nodig? Banken zijn in crisistijd minder geneigd om leningen te verstrekken. De overheid wil het voor banken met de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) echter aantrekkelijker maken om ondernemers krediet te verlenen. De overheid staat dan 80 of 90 procent garant voor middelgrote en grote leningen, zodat de banken minder risico lopen. Het precieze percentage van de staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de ondernemingen. Leningen van maximaal 150 miljoen zijn tot maximaal 135 miljoen gegarandeerd. Meer informatie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Corona Overbruggingskrediet

Ook Qredits, de sociale kredietverstrekker, maakt het in de coronacrisisperiode ondernemers mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Qredits financiert kleine ondernemers die via een bank vaak moeilijk aan financiering komen. Denk maar aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de zakelijke dienstverlening maar ook bouwondernemers.

Bestaande ondernemers (dus geen starters) kunnen bij Qredits een corona-microkrediet (tot maximaal 25.000 euro) aanvragen, met een looptijd van maximaal 48 maanden en een aflossingsvrije periode in de eerste 6 (eventueel verlengd tot 12) maanden. De rente wordt tijdens het eerste jaar automatisch verlaagd van 5,75 procent naar 2 procent.

Uitstel aflossingen financiering

Heb je al een financiering lopen bij jouw kredietverstrekker en is het door corona lastig om de aflossing na te komen? Neem contact op met je bank. Veel banken geven kleine ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro tot een half jaar uitstel van de aflossingen van hun leningen.

Blijven bouwen

De overheid wil koste wat kost voorkomen dat nieuwe opdrachten uitblijven en dat de bouwproductie uitblijft. Door corona zal het kabinet sneller dan aanvankelijk gepland haar portefeuille trekken om de stroom nieuwe orders op gang te houden, investeringen waar mogelijk te versnellen en gepland onderhoud naar voren te halen. Vooral verduurzamingsprojecten worden gestimuleerd, bijvoorbeeld met een subsidieregeling die ervoor moet zorgen dat renovatie en onderhoud gekoppeld wordt aan verduurzaming en energiebesparende maatregelen en een verruiming van de SEEH-regeling voor consumenten, waarbij niet 20 procent maar 30 procent van de kosten voor energiebesparingsmaatregelen van 1 juni tot 31 december zal worden vergoed.

In het Actieplan van de overheid staan verder onder meer maatregelen om het vergunningsbeleid van gemeenten te versnellen door middel van deskundige ambtenaren in flexpools en een extra financiële impuls van 50 miljoen euro in de Woningbouwimpuls, zodat er nog in 2020 meer betaalbare huizen voor starters en middeninkomens worden gebouwd. Vanaf 1 juli kan er een beroep op deze woningbouwimpuls, waarmee in totaal 1 miljard euro gemoeid is, gedaan worden. Nog eens 50 miljoen wordt vanuit deze Woningbouwimpuls beschikbaar gesteld voor de bouw van (flexibele) huisvesting voor kwetsbare groepen.

Met de steun van de overheid, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw is het bouwprotocol “Samen veilig doorwerken” opgesteld zodat de bouw tijdens corona niet verplicht moet stoppen. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog, dus als je als zzp’er actief bent in de woningbouw, dan is de kans op werk hoog, ook tijdens corona. Belangrijk is dat je je aan de veiligheidsrichtlijnen houdt en blijft houden. Met de recente stijgingen in het aantal coronabesmettingen, is waakzaam blijven de boodschap! Wil je graag ondersteuning bij het vinden van interessante opdrachten die passen bij jouw ervaring en kennis. Neem contact op met Flexcraft Techniek, de betrouwbare partner voor bedrijven en zzp’ers in de bouw, techniek en industrie. Gezien de huidige omstandigheden hebben wij besloten om onze betaaltermijn aan zzp’ers kosteloos en standaard te stellen op 7 dagen. Als onderdeel van Flexcraft Group, de betrouwbare flexpartner voor organisaties in de bouw, techniek, industrie, food en logistiek, met dagelijks ruim 8.000 flexibele arbeidskrachten aan het werk, wil Flexcraft met deze beslissing de via haar dienstverlening werkzame zzp’ers in de bouw en techniek in deze moeilijke tijden blijvend ondersteunen en stimuleren om vooral door te gaan met de prachtige projecten waaraan zij dagelijks werken.

 

BRONNEN

BNR, “TOZO steun op de tocht voor ruim 400.000 zzp’ers”, 20 mei 2020.
Rijksoverheid.nl, “Overzicht financiële regelingen / Belastingmaatregelen”.
Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel vind je meer informatie over het aanvragen en verlengen van bijzonder uitstel van betaling, met een link naar het online formulier.
Belastingdienst.nl, “Belastingmaatregelen coronacrisis voor ondernemers verlengd”, 28 mei 2020.
Belastingdienst.nl, “Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis – terugbetalen nog niet nodig”, 10 juli 2020.
Belastingdienst.nl, “Betaalpauze hypotheekverplichtingen”, update 9 juli 2020.
RVO.nl,” Subsidie en financieringswijzer / Garantie ondernemingsfinanciering corona GO-C”.
Qredits.nl, Corona overbruggingskrediet.
KVK.nl, “Zo blijf je bouwen in coronatijd”, 19 juni 2020.RTLNieuws.nl, “RIVM: ‘zorgelijke stijging’, aantal nieuwe coronabesmettingen bijna verdubbeld”, 21 juli 2020.